Redskab

Fokus på pædagogisk ledelse

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om pædagogisk ledelse, får I hjælp til at sætte retning for, hvordan I som ledelsesgruppe kan udvikle den pædagogiske praksis på jeres skole eller uddannelsesinstitution.

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download