Redskab

Fokus på pædagogisk ledelse

Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om pædagogisk ledelse, får I hjælp til at sætte retning for, hvordan I som ledelsesgruppe kan udvikle den pædagogiske praksis på jeres skole eller uddannelsesinstitution.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download