Rapport

Kompetenceudvikling i praksis 2.0

Rapporten formidler resultaterne af den afsluttende evaluering af udviklingsprojektet 'Kompetenceudvikling i praksis' (KUP), som har fundet sted i Guldborgsund og Lolland Kommuner i perioden 2016-2020. Evalueringen viser bl.a., at såkaldte praksisvejledere har styrket teamsamarbejdet.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-503-9
Opdragsgiver: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Hent rapport