PJECE

Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj

Få inspiration til, hvordan I som skoleledelse kan arbejde med skolens eget bidrag til den kommunale  kvalitetsrapport. Redskabet kan blandt andet hjælpe skolens ledelse med at tilrettelægge arbejdet med kvalitetsrapporten, styrke skolens brug af dens oplysninger og kvalificere de konkrete indsatser, skolen arbejder med.

Udgivelsesår: 2012
Opdragsgiver: Skolelederforeningen
Anden information: ”Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj” er resultatet af et samarbejde mellem
Danmarks Evalueringsinstitut, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen.
Download