Rapport

Midtvejsevaluering af Læring, der ses 2

Dette notat indeholder resultaterne af en midtvejsevaluering af Læring, der ses 2 (LDS2). Midtvejsevalueringen konkluderer, at LDS2 har et klart potentiale som en indsats, der kan udvikle undervisningens kvalitet og styrke elevernes læring og trivsel. Samtidig er der i de forskellige skoler stor forskel på, om potentialet i LDS2 indfries, og om de gode idéer bliver til virkelighed.

 

Midtvejsevalueringen henvender sig primært til skoleforvaltninger, skoleledere og didaktiske vejvisere i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune , der skal anvende de foreløbige resultater til at kvalificere arbejdet med LDS2.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-401-8
Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden
Hent udgivelse