Rapport

Professionelle læringsfællesskaber - Evaluering af indsats i Randers Kommune

EVA har for A.P. Møller Fonden gennemført en evaluering af indsatsen, 'Professionelle læringsfællesskaber – som drivkraft for elevernes læring og trivsel, en fortsat indsats' i Randers Kommune. Rapporten giver et overblik over de opnåede resultater af indsatsen og belyser, hvilke muligheder og udfordringer der har været forbundet med at implementere professionelle læringsfællesskaber i kommunen.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-400-1
Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden
Hent rapport