RAPPORT

Sammenhænge og sammenspil - en pilotevaluering af skolevæsenet i Hirtshals

Evalueringen omfatter Hirtshals seks folkeskoler og børne- og kulturforvaltningen. I evalueringen indgår skolevæsenets selvevaluering, en undersøgelse blandt lærere og forældre samt evalueringsgruppens besøg på skolerne og i forvaltningen. 

Udgivelsesår: 2001
ISBN: 87-7958-011-4
Download