RAPPORT

Undersøgelse af naturvidenskabsindsatser

Hvilke elementer i naturvidenskabelige projekter er ifølge lærere og elever de vigtigste faktorer til at skabe større interesse for naturvidenskab? Det EVA har udarbejdet en oversigt over med udgangspunkt i elever og læreres oplevelser med Science Cup Denmark og Danfoss Universe. Undervisningsministeriet vil kunne anvende oversigten til at støtte og etablere fremtidige naturvidenskabelige indsatser.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-323-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download