RAPPORT

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning blev indført med folkeskolereformen for at højne elevers faglige niveau, fx ved at lade eleverne lære på forskellige måder. EVA har undersøgt, hvordan skoler arbejder med understøttende undervisning halvandet år efter, at reformen er trådt i kraft.

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7958-950-6
Opdragsgiver
EVA
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download rapport