RAPPORT

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning blev indført med folkeskolereformen for at højne elevers faglige niveau, fx ved at lade eleverne lære på forskellige måder. EVA har undersøgt, hvordan skoler arbejder med understøttende undervisning halvandet år efter, at reformen er trådt i kraft.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7958-950-6
Opdragsgiver: EVA
Download rapport
Bestil i trykt format hos Stibo Complete