Udgivelser
< Tilbage Forside Udgivelser 2017 Skolers erfaringer med at anvende data

Skolers erfaringer med at anvende data

Antal sider: 44 s. | Udgivelsesår: 2017 | ISBN: (www) 978-87-7958-990-2
Denne undersøgelse beskriver og analyserer, hvordan skoler arbejder med at anvende data som led i arbejdet med at følge elevernes læring og progression samt kvalificere undervisningen.

Spørgsmålet belyses gennem interviews med ledere, lærere og pædagoger fra 13 skoler samt på baggrund af interviews med elever og forældre fra to skoler.

Undersøgelsen er gennemført af EVA i samarbejde med SFI for Styrelsen for It og Læring, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Den er et led i projektet Data om elevernes læring og progression, som gennemføres af et konsortium bestående af SFI, DPU, EVA og Center for Sundhedssamarbejde (AU).

Hent udgivelse

Skolers erfaringer med at anvende data