NOTAT

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium

Er der forskel på årskarakterer og prøvekarakterer på det almene gymnasium? EVA sætter spot på forskellen for at afdække, om der er tilstrækkelig sammenhæng mellem undervisning og prøveformer i de enkelte fag.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www)978-87-7958-979-7
Opdragsgiver: EVA
Download