Notat

Aldersfordeling blandt elever på erhvervsuddannelserne

I denne minianalyse kortlægger EVA aldersfordelingen på erhvervsuddannelserne set ift. de gymnasiale og videregående uddannelser
med henblik på at nuancere opfattelsen af erhvervsuddannelserne som ungdomsuddannelser.

Udgivelsesår: 2022
Hent udgivelse