RAPPORT

Case-eksamen på det merkantile grundforløb

Grundfagene på det merkantile grundforløb inden for de erhvervsfaglige uddannelser er siden august 2006 blevet afsluttet med en såkaldt case-eksamen. EVA har stillet skarpt på styrker og forbedringsmuligheder ved case-eksamen med fokus på fagene engelsk, samfundsfag og erhvervsøkonomi.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 978-87-7858-485-3
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download