Rapport

Erhvervsskolers arbejde med specialpædagogisk støtte (SPS) i oplæringsperioder

I denne undersøgelse ser EVA på, hvordan danske erhvervsskoler arbejder med at understøtte SPS i oplæringsperioder – specifikt for SPS-modtagere med psykiske funktionsnedsættelser – samt hvilke barrierer der kan blokere for god støtte i oplæringsperioder.

Udgivelsesår: 2023
Opdragsgiver: EVA
Hent rapporten