Rapport

Evaluering af forsøg med tilskud til elevers indkvartering på kostafdelinger under praktik i tyndt befolkede områder

Denne evaluering samler op på erfaringerne med en række forsøg med tilskud til indkvartering af elever på en kostafdeling i deres praktikperioder. Evalueringen belyser bl.a. om tilskud til indkvartering af elever med uddannelsesaftale påvirker virksomhedernes mulighed for at tiltrække elever til praktikpladser i de pågældende lokalområder og om muligheden for indkvartering på kostafdeling har betydning for elevers valg om at indgå aftale om virksomhedspraktik i et tyndt befolket område.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-350-9
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse