NOTAT

Introduktion til indsatsteori - Byg bro mellem aktiviteter og resultater

EVA har udarbejdet et notat, hvor du kan læse om, hvordan erhvervsskoler kan bruge indsatsteori som en metode til at arbejde med handlingsplanerne for at nedbringe frafald blandt eleverne. Det handler om at bygge bro mellem aktiviteter og resultater.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-558-4
Opdragsgiver: EVA
Download