NOTAT

Introduktion til indsatsteori - Byg bro mellem aktiviteter og resultater

EVA har udarbejdet et notat, hvor du kan læse om, hvordan erhvervsskoler kan bruge indsatsteori som en metode til at arbejde med handlingsplanerne for at nedbringe frafald blandt eleverne. Det handler om at bygge bro mellem aktiviteter og resultater.

Udgivelsesår
2009
ISBN
978-87-7958-558-4
Opdragsgiver
EVA
Download