ØVELSER

Klar til selvevaluering på gymnasierne - øvelser

Det er frit for gymnasierne at vælge kvalitetssystemet, men alle skal lave selvevalueringer på udvalgte nøgleområder. EVA har lavet et øvelseshæfte til inspiration. Det beskriver tre øvelser, som et gymnasium kan bruge til at indkredse, hvad deres selvevaluering skal fokusere på.

Udgivelsesår: 2010
Opdragsgiver: EVA
Download