Rapport

Køn og uddannelsesvalg i 9. klasse

I denne rapport stiller EVA skarpt på køn og de forskelle i uddannelsesvalg og overvejelser om uddannelsesvalg, som viser sig, når piger og drenge sammenlignes. Resultaterne viser, at ungdomsuddannelserne er kønsopdelte, og at drenge og piger griber uddannelsesvalget forskelligt an. Undersøgelsen er en del af forløbsundersøgelsen "Unges veje mod ungdomsuddannelse", hvor vi følger et udsnit af en ungdomsårgang fra 8. klasse og fire år frem.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-351-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent rapport