Rapport

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD

Kontakt

Mille Lassen

Konsulent
+45 3525 4687

Rapporten belyser brugen af supplerende undervisning i forbindelse med overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb på erhvervsuddannelserne og samarbejdet herom mellem VUC'er og erhvervsskoler.
 

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7182-134-5
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download