Rapport

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD

Rapporten belyser brugen af supplerende undervisning i forbindelse med overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb på erhvervsuddannelserne og samarbejdet herom mellem VUC'er og erhvervsskoler.
 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-134-5
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download