RAPPORT

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse er en central faktor for at sikre mere attraktive erhvervsuddannelser (eud). EVA har undersøgt, hvordan den pædagogiske ledelse tager sig ud på erhvervsuddannelserne i 2014. Vi  kommer blandt andet med forslag til, hvordan det pædagogiske ledelsesarbejde på eud kan styrkes.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-7958-770-0
Opdragsgiver: EVA
Download