RAPPORT

Private leverandører i social- og sundhedshjælperuddannelsen

EVA har undersøgt, om private leverandører af personlig og praktisk hjælp spiller den rolle i social- og sundhedshjælperuddannelsen, som de er tiltænkt som følge af lovændringen i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der trådte i kraft 1. januar 2004.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-359-8
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download