INSPIRATIONSMATERIALE

Sådan styrker du samarbejdskulturen på jeres gymnasium

24/11 2020

Når lærerne har et godt samarbejde, kan det mærkes på kvaliteten i undervisningen og på arbejdsglæden. Et nyt hæfte giver inspiration til, hvordan du som leder kan støtte op om lærernes samarbejde. 

Der er flere gode grunde til at have en stærk samarbejdskultur på de gymnasiale uddannelser; mere kvalitet i undervisningen, større arbejdsglæde og mindre stress blandt lærerne. Det viser en undersøgelse fra EVA, som bakkes op af international forskning.

I en hektisk hverdag kan det være svært at finde plads til at dyrke samarbejdet og finde tid til at drøfte alle de emner, der optager både lærere og leder.

Så hvordan kan du som leder hjælpe lærerne med at få et stærkt samarbejde, hvor der både er fokus på de aktuelle problemstillinger, den mere langsigtede strategiske udvikling  på skolen og på elevernes perspektiver? 

EVA's nye inspirationshæfte giver dig:  

  • et indblik i de mest almindelige dilemmaer for lederen, der gerne vil styrke samarbejdskulturen
  • konkrete eksempler på, hvordan andre skoler har styrket det kollegiale samarbejde
  • refleksionsspørgsmål,  I kan bruge direkte i jeres praksis.