RAPPORT

Studiekompetence

Et centralt mål med gymnasiereformen fra 2005 var at styrke studenternes reelle studiekompetencer, dvs. deres forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående uddannelse.  EVA har undersøgt studiekompetencer hos studenter på to årgange efter reformen og giver pejlemærker til at justere reformen. 

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-612-3
Opdragsgiver: EVA
Download