BILAG

Tabelbilag B: STU og FGU’s erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Bilaget indeholder tabellerne fra rapporten: STU og FGU’s erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-482-7
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse