NOTAT

Brug af specifikke fag i optagesystemet til universiteterne

Hvilken betydning har karakterer i specifikke fag som optagelseskriterie i forhold til at bruge karaktergennemsnittet? EVAs undersøgelse viser, at karaktergennemsnittet med ganske få undtagelser er bedre til at forudsige førsteårsfrafald end karakterer i specifikke fag.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7958-924-7
Opdragsgiver: EVA
Download