NOTAT

Brug af specifikke fag i optagesystemet til universiteterne

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

Hvilken betydning har karakterer i specifikke fag som optagelseskriterie i forhold til at bruge karaktergennemsnittet? EVAs undersøgelse viser, at karaktergennemsnittet med ganske få undtagelser er bedre til at forudsige førsteårsfrafald end karakterer i specifikke fag.

Udgivelsesår:2016
ISBN:978-87-7958-924-7
Opdragsgiver:EVA
Download