RAPPORT

Censorinstitutionen - status 2005

EVA følger op på de væsentligste konklusioner fra Evalueringscenterets undersøgelse af censorinstitutionen i 1998 for at kortlægge udviklingen på området. Den danske models styrker og svagheder bliver perspektiveret ved en sammenligning med den britiske og den norske censormodel. 

 

Udgivelsesår: 2005
Opdragsgiver: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU)
Download