RAPPORT

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

De studerendes overgang fra de videregående uddannelser til arbejdsmarkedet har blandt andet stor politisk bevågenhed. EVA har undersøgt, hvilken betydning de studerendes egne tilvalg i form af studiejob, frivillig praktik og udlandsophold har for deres overgang til arbejdsmarkedet.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-9397-19
Opdragsgiver: EVA
Download