RAPPORT

Elite- og talentprogrammer på de videregående uddannelser

Regeringen forventes i løbet af 2016 at lancere et eliteudspil, som skal fremme, at de dygtigste og mest talentfulde studerende udnytter deres potentiale fuldt ud. EVA har undersøgt, hvilke erfaringer de danske universiteter, professionshøjskoler og  erhvervsakademier har med elite- og talentprogrammer fra 2004-15.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7958-908-7
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete