RAPPORT

Engelsksprogede uddannelser: Erfaringer fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

EVA har undersøgt, hvilke udfordringer og muligheder der er forbundet med at udbyde engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? Vi har set på undervisningen, når den foregår på engelsk, samspillet mellem studerende og undervisere - og de studerendes læringsudbytte.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-609-3
Opdragsgiver: EVA
Download