Vurdering

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock

Denne rapport indeholder en genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Ekspertgruppen vurderer, at uddannelsen har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau.

Udgivelsesår: 2023
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent udgivelse