Notat

Grøn omstilling på videregående uddannelser

Dette notat belyser, hvad den grønne omstilling betyder for de studerende, og hvordan de oplever samspillet mellem deres uddannelse og den grønne omstilling.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-692-0
Opdragsgiver: EVA
Hent notat