Notat

Helbred blandt studerende

Med dette notat sætter Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) spot på omfanget og konsekvenserne af dårligt helbred blandt studerende. Dermed bidrager vi med viden om, hvor mange studerende som oplever at have svigtende helbred, og hvorfor disse studerende kan have behov for særlig støtte til at gennemføre deres uddannelse. 

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-268-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse