RAPPORT

Indikatormodel for faglig kvalitet i læreruddannelsen

EVA har udviklet en indikatormodel for den faglige kvalitet i læreruddannelsen. Formålet med modellen er at pege på indikatorer, der kan angive, om målsætningerne for at styrke den faglige kvalitet i uddannelsen er blevet indfriet efter indførelsen af en ny læreruddannelse i 2007.

Udgivelsesår: 2010
Opdragsgiver: EVA
Download