RAPPORT

Læreruddannelsen 2003

Fokus i evalueringen er vægtningen af fag i uddannelsen, linjefagsmodellen, bacheloropgaven, praktikken, seminariernes studieordninger, de studerendes forudsætninger, gennemførelse og frafald og endelig kvalitetssikringen i uddannelsen.

Udgivelsesår: 2003
ISBN: 87-7958-123-4
Download