NOTAT

Et nedslag i praktikken på pædagoguddannelsen

EVA har indsamlet en række oplysninger om den årgang af pædagogstuderende, der var i 3. praktikperiode i efteråret/vinteren 2013. Undersøgelsen omhandler i alt 1631 studerende, og de indhentede oplysninger vedrører de studerendes specialiseringer og praktiksteder.

Udgivelsesår: 2014
Opdragsgiver: EVA
Download