TEMA

Overgange til arbejdsmarkedet

Kontakt

Andreas Pihl Kjærsgård

Seniorkonsulent
+45 22 99 47 98

Hvad er effekten af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb, og hvad er koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarkedet. 

Det er ikke alene via praktikforløb/studiejobs, at de studerende oplever at tilegne sig arbejdsmarkedskompetencer. Faktisk kan uddannelserne på mange måder arbejde med at fremme, at de studerende får kompetencer der er bredt anvendelige på arbejdsmarkedet

Projektleder Andreas Pihl Kjærsgård, Danmarks Evalueringsinstitut

Når et studierelevant job er særligt godt, kan det hænge sammen med, at det er en supplerende aktivitet ved siden af studiet i modsætning til praktik og udvekslingsophold

Natasha Reimer Thaysen, projektleder Danmarks Evalueringsinstitut