Vurdering

Vurdering af BA (Hons) Business Management på Niels Brock

Denne rapport indeholder en vurdering af BA (Hons) Business Management på Niels Brock. Der vurderes, at uddannelsen har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau.

Udgivelsesår: 2023
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent udgivelse