Vurdering

Vurdering af BSc (Hons) Computer Science på Niels Brock

Denne rapport indeholder en vurdering af BSc (Hons) Computer Science på Niels Brock. Vurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte. 

Vurderingen viser, at BSc (Hons) Computer Science har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. 

Udgivelsesår: 2023
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent udgivelse