RAPPORT

Efter- og videreuddannelse af undervisere på mellemlange videregående uddannelser

Rapporten undersøger efter- og videreuddannelse af undervisere på mellemlange videregående uddannelser (MVU).

Udgivelsesår: 2003
ISBN: 87-7958-096-3
Download