RAPPORT

Efteruddannelse - praksis i offentlige og private virksomheder

Rapporten bygger på henholdsvis et kvalitativt casestudie og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført for EVA af et eksternt konsulentfirma.

Udgivelsesår: 2003
ISBN: 87-7958-096-3
Download