RAPPORT

Evaluering af VUC Videnscenter

Rapporten fremlægger resultaterne af evalueringen af VUC Videncenter. Fokus er både på de erfaringer, der er med Videncenterets hidtidige virke og ønsker, der er til Videncenterets fremtidige opgaveportofølje.

Udgivelsesår: 2005
Download