RAPPORT

It på AMU

Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG) ønsker at holde fokus på udviklingen i brugen af it i undervisningen. EVA har undersøgt,  hvordan undervisere anvender it i undervisningen på AMU.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-015-7
Opdragsgiver: Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG)
Download