RAPPORT

Lediges perspektiver på uddannelse

Uddannelse og uddannelsesvejledning har en central plads i den nye beskæftigelsesreform, som trådte i kraft i 2015. Uddannelsesindsatsen blev således målrettet de ledige, der har færrest kompetencer og højest ledighedsrisiko. Men hvordan oplever de ufaglærte dagpengemodtagere det øgede fokus på uddannelse?Rapporten belyser borgernes erfaringer med uddannelsesindsatsen i jobcentre og a-kasser.

 

Udgivelsesår: 2017
ISBN: www) 978-87-7182-052-2
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download