RAPPORT

Lediges perspektiver på uddannelse

Projektleder

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 5054 4485

Uddannelse og uddannelsesvejledning har en central plads i den nye beskæftigelsesreform, som trådte i kraft i 2015. Uddannelsesindsatsen blev således målrettet de ledige, der har færrest kompetencer og højest ledighedsrisiko. Men hvordan oplever de ufaglærte dagpengemodtagere det øgede fokus på uddannelse?Rapporten belyser borgernes erfaringer med uddannelsesindsatsen i jobcentre og a-kasser.

 

Udgivelsesår:2017
ISBN:www) 978-87-7182-052-2
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Download