Bilag

Metodebilag A: Voksen- og efteruddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Dette metodeappendiks uddyber formål og design for den samlede erfaringsopsamling. Derudover gives der en detaljeret beskrivelse af de metodeelementer, der ligger til grund for rapporten omkring erfaringer fra nødundervisningen på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-496-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse