INSPIRATIONSHÆFTE

Styrk voksnes vedholdenhed - inspiration til lærere

Projektleder

Sia Hovmand Sørensen

Seniorkonsulent
+45 2629 5374

Få inspiration til, hvordan I som lærere på Forberedende Voksenundervisning (FVU) og lignende hold kan arbejde med deltagernes vedholdenhed som en del af undervisningen. Inspirationshæftet viser tre områder, som ifølge forskningen er vigtige at arbejde med, nemlig: deltagernes individuelle mål, evaluering og feedback og undervisningsdifferentiering.

Udgivelsesår:2017
ISBN:9788771820096
Opdragsgiver:EVA
Download