NOTAT

Virksomhedernes kendskab til euv

Projektleder

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 5054 4485

EVA har undersøgt, hvilket kendskab virksomhederne har til erhvervsuddannelse for voksne (euv), og hvor attraktiv de vurderer, at den er?

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7958-972-8
Opdragsgiver
EVA
Download