NOTAT

Virksomhedernes kendskab til euv

EVA har undersøgt, hvilket kendskab virksomhederne har til erhvervsuddannelse for voksne (euv), og hvor attraktiv de vurderer, at den er?

Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7958-972-8
Opdragsgiver: EVA
Download