FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Giver undersøgelsen indsigter i kvalitet på kommunalt eller lokalt niveau?

06/09 2022

Formålet med kvalitetsundersøgelsen er at opnå systematisk indsigt i kvaliteten i kommunale dagtilbud på nationalt niveau, herunder rammerne og de pædagogiske læringsmiljøer. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i danske dagtilbud til glæde for alle børn.

Der er i afrapportering ikke fokus på enkelte medarbejdere, børn eller den enkelte daginstitution, dagpleje eller kommune. Hensigten med undersøgelsen er at give indsigter på nationalt niveau, og datamaterialet fra observationsbesøgende i dagtilbuddene vil bestå af en række talværdier for det pædagogiske læringsmiljø, som vil indgå i forskellige statistiske analyser på tværs af dagtilbuddene. 

Resultater fra observationer, øvrige data eller analyser om lokale forhold udleveres ikke de enkelte dagtilbud eller kommuner i forbindelse med undersøgelsen.