Dialogkort

Måling af kvalitet

21/01 2020

Måling af kvalitet får først værdi, når det bliver omsat i den pædagogiske hverdag. Og omsætningen kræver, at I har en kultur, hvor I får talt åbent om, hvad der fungerer godt hos jer, og hvad I kan gøre bedre. Overvej, hvordan det ser ud hos jer:

 • Hvornår taler I om, hvor I lykkes? Løbende i dagligdagen? På P-møder? Til stuemøder? Eller…?
   
 •  Hvornår taler I om, hvad I kan gøre bedre?
   
 • Hvordan undersøger I, hvordan I lykkes med de forbedringer, I gerne vil skabe? Og hvordan inddrager I børnenes perspektiv i jeres vurdering?
   
 • Hvordan deler I jeres viden om, hvordan I lykkes med forbedringer, med hinanden? Og med kolleger uden for huset? Og hvor let eller svært er det at give en kollega feedback eller bringe andres praksis op til diskussion?
   
 • Hvordan tilpasser I jeres pædagogiske praksis til den aktuelle børnegruppe? Giv eksempler på noget, der fungerede i går, men som ikke fungerer i dag. Og på noget, som fungerer i dag, men som nok skal laves om i morgen.