Dialogkort

Sæt gang i den faglige refleksion om digitale dagtilbud

05/03 2018

EVA's dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog på personale-, leder- eller forældremødet.

Digital leg:

  • Hvordan vil vi karakterisere brugen af digitale redskaber hos os?
  • Hvordan understøtter de digitale redskaber, vi bruger, vores pædagogiske arbejde?
  • Hvilken betydning har vores egen holdning til digitale redskaber for børnenes brug af dem? Tør vi eksperimentere, fumle og fejle?
  • Hvordan inspirerer vi hinanden og bliver klogere på, hvad vi kan bruge digitale redskaber til?

Digital dømmekraft:

  • Hvilke spilleregler har vi for, hvordan vi bruger de digitale redskaber? Har vi fx regler for at tage eller dele fotos? Ved børnene, hvordan man er en god kammerat – også når man har med digitale redskaber at gøre?
  • Hvordan taler vi med forældrene om digitale spilleregler?