REDSKABER

Tegn på læring - redskaber

Få inspiration til, hvordan I som dagtilbud kan udvikle og fastholde jeres fokus, når I arbejder med børns læring. Redskaberne, der består af fire arbejdspapirer, henvender sig til dagplejere og pædagoger, der arbejder med børns læring i dagtilbud.

Udgivelsesår: 2007
Opdragsgiver: EVA
Download